Zpráva o mém zdravotním stavu byla na OSSZ zaslána již před měsícem

Otázka:

Dobrý den, byla jsem po 5 letech vyzvána posudkovou komisí o doložení zdravotního stavu. ID mám již 10let(do starobního důchodu 2roky). Zpráva o mém zdravotním stavu s vyjádřením obvodního lékaře byla zaslány na OSSZ. Je to již měsíc a z OSSZ nepřišlo žádné vyjádření, jaká je zde lhůta ze strany OSSZ aby zaslala vyjádření… Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpráva o mém zdravotním stavu byla na OSSZ zaslána již před měsícem

Pokud je již lékařská dokumentace doručena na odd. lékařské posudkové služby (LPS) závisí rychlost posouzení především na počtu a vytížení posudkových lékařů na jednotlivých OSSZ. Až budete posouzena, obdržíte posudek o invaliditě, do té doby musíte vyčkat. OSSZ mají interně stanovené lhůty, ale ty z objektivních důvodů nemusí být dodrženy.