Mám ID 2. stupně, ale vypočítán o 2 tisíce menší, než před přiznáním ID 3. stupně

Otázka:

Dobrý den, ID 2. stupně, při zhoršení zdravotního stavu /operace/ změněn na ID 3. stupně na 3 roky. poté opět ID 2. stupeň. ale vypočítán o 2 tisíce menší, než před přiznáním ID 3. stupně. přijde mi to nelogické, mohu požádat o přepočet? nebo je to správně? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám ID 2. stupně, ale vypočítán o 2 tisíce menší, než před přiznáním ID 3. stupně

Taková situace by mohla nastat v případě, že jste ještě před invalidním důchodem pro invaliditu II. stupně pobírala částečný invalidní důchod (přiznaný před rokem 2010), který v roce 2010 transformován na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně a následně byl v roce 2010 nebo 2011 zvýšen právě na II. stupeň. V té době byla v zákoně chyba a invalidní důchod se zvyšoval, i když neměl (podrobněji se tématu věnuji v tomto článku) a pak je možné, že je důchod při dalším snížení „narovnán“ na správnou výši.

Pokud však k takové situaci nedošlo, nemůže být invalidní důchod pro invaliditu II. stupně nižší než před lety.