Má pobírání invalidního důchodu nějaký vliv na snížení důchodového věku?

Otázka:

Je mi 57 let a 7 let pobírám invalidní důchod II. stupně. Má pobírání invalidního důchodu dle zákona nějaký vliv na snížení věku odchodu do starobního důchodu ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má pobírání invalidního důchodu nějaký vliv na snížení důchodového věku?

Ne, pobírání invalidní důchod pro invaliditu jakéhokoliv stupně nijak stanovení důchodového věku neovlivňuje – § 32 zákona č. 155/1995 Sb.