Má nárok podnikatel, který pobírá starobní důchod na nemocenskou?

Otázka:

Má nárok podnikatel, který pobírá starobní důchod na nemocenskou? Děkuji.

Odpověď:

Má nárok podnikatel, který pobírá starobní důchod na nemocenskou?

Předpokládám, že podnikatelem myslíte osobu samostatně výdělečně činnou – OSVČ. V jakém rozsahu může pracující důchodce pobírat nemocenskou, máme popsáno v článku Pracující důchodce a pracovní neschopnost. Stejně jako v případě OSVČ, která není poživatelem žádného důchodu platí, že OSVČ musí být dobrovolně přihlášena k účasti na nemocenském pojištění (platit si na OSSZ nemocenské pojištění). Nemocenská by v takovém případě náležela od 15. do 84 dne dočasné pracovní neschopnosti.