Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1954, muž zemřel 1997

Otázka:

Žena ovdověla ve věku 43 let, zesnulému manželovi bylo 48 let – 30 let pojištěn. Pozůstalá manželka pobírala důchod jeden rok: 1997 – 1998.Vznikl nárok na přepočet vdovského důchodu po manželovi po odchodu do důchodu v roce 2013?

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1954, muž zemřel 1997

Pokud máte na mysli, zda vznikne nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, pak v tomto případě by musela být do pěti let od odejmutí vdovského důchodu (tedy do šesti let od úmrtí manžela) splněna některá z podmínek popsaných v tomto článku. Jestliže žádná z podmínek nebyla do pěti let od odejmutí vdovského důchodu splněna, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu již nikdy nevznikne (ani při dosažení důchodového věku).

Věkovou podmínku zmiňovaná žena nesplnila, neboť věku 55 let dosáhla za více než pět let od odejmutí vdovského důchodu (vdovský důchod by musela pobírat do svých 50 let).