Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1955, muž zemřel 2014.

Otázka:

Mám nárok na obnovu vdovského důchodu? Jsem narozena 12. 12. 1955 a vychovala jsem dvě děti. Zesnulý manžel narozen 20. 4. 1951, zemřel 30. 7. 2014. Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1955, muž zemřel 2014.

Nárok na vdovský důchod je po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. Aby v případě úmrtí po 31. 12. 2011 vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, je třeba nejpozději do dvou let od jeho odejmutí splnit některou z podmínek popsanou v tomto článku. V případě, že je “věková podmínka” splněna během jednoho roku od smrti manžela, vdovský důchod je přiznán trvale.

Vzhledem k tomu, že jste již 12. 4. 2015, tedy do jednoho roku od úmrtí manžela, dosáhla věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození (vysvětleno ve výše odkazovaném článku – muž narozený ve stejný den jako vy dosáhne důchodového věku 19. 4. 2019, věku o čtyři roky nižšího jste tedy dosáhla 19. 4. 2015.), vdovský důchod máte přiznán trvale a není třeba žádat o obnovu, neboť vám nebude ani odebrán.