Lze pobírat sirotčí důchod i bez docházky do školy?

Otázka:

Dobrý den, právě sem úspěšně dostudoval střední školu, zajímalo by mě, pokud bych se přihlásil na učňák a nechodil bych tam, byl bych pouze evidovaný, jestli bych měl nárok na sirotčí důchod? Děkuji.

Odpověď:

Lze pobírat sirotčí důchod i bez docházky do školy?

Nárok na sirotčí důchod má dítě, které se (mimo jiné) soustavně připravuje na budoucí povolání – studuje. Pokud se přihlásíte do učení a na výuku nebudete docházet, škola vás jistě vyloučí a na sirotčí důchod nebudete mít nárok.

Musím vás upozornit, že takové jednání by mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podvodu:

Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.