Které roky pojištění a kolik se jich použije při výpočtu výše invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, zajímalo by mě, které roky pojištění a kolik se jich použije při výpočtu výše invalidního důchodu. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Které roky pojištění a kolik se jich použije při výpočtu výše invalidního důchodu?

Výpočet všech druhů důchodů se provádí ze všech získaných dob pojištění a z vyměřovacích základů (výdělků) z tzv. rozhodného období. Rozhodné období začíná rokem, ve kterém bylo pojištěnci 19 let, ale nejdříve rokem 1986. Doba pojištění se hodnotí od ukončení povinné školní docházky v případě, že je získána před rokem 1996 a od 18 let v případě, že je získána po roce 1995.

Výpočet invalidního důchodu pak ovlivňuje i tzv. dopočtená doba.

Otázka doplněna:

Rozumím tomu dobře, že mám-li 30 let pojištění, bude výpočet vycházet ze 30ti ročních vyměřených základů, oproti tomu člověku platícímu 10 let pojištění bude vypočteno z 10ti

Takže neplatí žádná zásada výběru několika výdělkem nejsilnějších let?

A roky studia a nebo mateřské se ohodnocují jakým vyměřovacím základem?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výběr “nejlepších let” z posledních 10 let se prováděl do konce roku 1995. Více než 20 let se důchody počítají zcela odlišně.

Studium v rozsahu prvních šesti let po 18. roce věku a péče o dítě do čtyř let věku se hodnotí jako vyloučená doba.