Krácení vyměřovacího základu OSVČ při souběhu se zaměstnáním v roce 1994

Otázka:

Vážený pane, v zamítnutí námitky proti nesprávně uvedené výši dílčího vyměřovacího základu z činnosti OSVČ při souběhu se zaměstnaneckým poměrem v r. 1994 mi ČSSZ sdělila následující metodu výpočtu krácení základu z činnosti OSVČ: 16 538/81*64 = 13 068
. Přitom by se podle jejich vysvětlení mělo jednat o počet kal. dní v daném roce a počet kal.dní v daném roce ponížený o vyloučenou dobu 17 dní v zaměstnání. Můžete mi prosím vysvětlit, jak došli k číslům 81 a 64 ve výpočtu, když počet kalendářních dnů v r. 1994 byl 365 a ponížený počet o vyloučené dny pak 348? Děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Krácení vyměřovacího základu OSVČ při souběhu se zaměstnáním v roce 1994

Bez znalosti přesného průběhu pojištění se vysvětlení hledá těžko, ale napadá mě pouze jedno řešení a to, že vaše samostatná výdělečná činnost byla v roce 1994 vykonávána pouze v rozsahu 81 dnů. Pak by byl výpočet správně (pominu-li, dále uvedené).

Nicméně celý tento postup nemůže být v pořádku, neboť požádat o vyloučení doby je možné až u období po 31. 12. 1995 – § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb.:

Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou účasti na pojištění podle § 6, s dobou pojištění…

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Maříku,
děkuji za Vaši odpověď. K problematice dodávám:
1) Výkon SVČ trval skutečně jen 81 dní (je to hrozné, že po 23 letech si člověk už nic nepamatuje) – sice složitě, ale dohledal jsem to ve svém archivu. SVČ trvala v r. 1994 od 12.10. do 31. 12. (začínal jsem).
2) Zmíněných 17 dní byla dočasná pracovní neschopnost vykázaná “souběžným” zaměstnavatelem, bohužel už nedohledám ve kterých dnech.
Bylo by pro výpočet rozhodující přesné datum neschopnosti? U zaměstnavatele, u kterého došlo k souběhu s činností SVČ jsem byl zaměstnán od 1. 6. 1994 dále. Je tedy možné, že jsem marodil v době, kdy jsem ještě nebyl OSVČ.
Děkuji, že se mi věnujete a zdravím

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V jakém období samostatná výdělečná činnost trvala by mělo být zřejmé i z osobního listu důchodového pojištění.

Uváděných 17 dní muselo být v době, kdy jste vykonával SVČ. ČSSZ si tuto skutečnost určitě ověřila – tento údaj sice není možné vyčíst z evidenčního listu důchodového zabezpečení, ale z této doby by měly být údaje v evidenci příslušné OSSZ.