Invalidní důchod z mladí v roce 2014

Otázka:

Vnučka je od narození mentálně postižená III stupněm a je v péči matky samoživitelky. V červnu jí bude 18 let a jde do důchodu. Jaký výměr bude jejího důchodu a na jakou částku má dcera při jejím nonstop opatrování nárok, nebo jak má postupovat?….děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod z mladí v roce 2014

Výše invalidního důchodu z mladí přiznaného v roce 2014 činí 9.177 Kč.

Pokud termínem „mentálně postižená III stupněm“ myslíte 3. stupeň závislosti, tak ten od 18 let činí 8.000 Kč.

O invalidní důchod si již můžete požádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Nárok a výše těchto dávek je odvislá od posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem.