Ke dni 1. 12. 2022 chci odejít do předčasného důchodu. Musím být domluvený na skončení zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den. Ke dni 1.12.2022 chci odejít do předčasného důchodu. Se zaměstnavatelem jsem předběžně dohodnut na ukončení pracovního poměru dohodou k 30.11.2022. Potřebuji mít tuto dohodu již uzavřenou (nebo případně ji nějak dokládat) při podávání žádosti na OSSZ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ke dni 1. 12. 2022 chci odejít do předčasného důchodu. Musím být domluvený na skončení zaměstnání?

Po uplatnění žádosti o důchod dokládá váš zaměstnavatel okresní správě sociálního zabezpečení tzv. potvrzení zaměstnavatele, ve kterém v případě požadavku na výplatu předčasného důchodu musí být uvedeno, že výdělečná činnost skončí (od následujícího data je možné přiznat výplatu důchodu). Při uplatnění žádosti o předčasný důchod je tedy nutné být se zaměstnavatelem dohodnutý na skončení pracovního poměru, aby mohl tuto skutečnost OSSZ potvrdit.

Otázka doplněna:

Děkuji, se zaměstnavatelem jsem dohodnutý jsem, ale zatím pouze ústně. Jde mi o to, jestli tuto dohodu musím něčím dokládat na OSSZ při podávání žádosti.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Vy jako zaměstnanec OSSZ při sepisování žádosti o důchod žádnou dohodu nepředkládáte. Pokud ale zaměstnavatel OSSZ skončení pracovního poměru nepotvrdí, ČSSZ vám důchod přizná, ale bez nároku na jeho výplatu. Záleží tedy na tom, co váš zaměstnavatel uvedeno do potvrzení pro OSSZ.