Když už mám odpracováno 35 let pojištění, nemusím už pracovat?

Otázka:

Dobrý den,na informativním listu důchodového pojištění mi nebyla započítána vojenská služba dva roky,i přes to mám odpracováno 35 let.Znamená to že až do 65 let nemusím pracovat pokud mám z čeho žít? A nebude se mi důchod krátit.Musím si platit sociální a zdravotní pojištění? Jsem narozen 22.7.1964 Dekuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když už mám odpracováno 35 let pojištění, nemusím už pracovat?

Výpočet starobního důchodu ovlivňují získané doby pojištění a vyměřovací základy z tzv. rozhodného období (od roku 1986 do roku předcházejícímu roku přiznání důchodu). 35 let pojištění je současná podmínka pro vznik nároku na starobní důchod. Je pak samozřejmě rozdíl, když má někdo 35 let pojištění nebo např. 48 let pojištění. Stejně tak má vliv na výši starobního důchodu situace, kdy v posledních 10 letech před přiznáním starobního důchodu nemáte žádné vyměřovací základy (výdělky) a počítá se vám tedy 0 (nula). Nejde tedy o „krácení“ důchodu, ale důchod za této situace bude citelně nižší.

Zdravotní pojištění je povinné a musel byste si ho platit. Sociální pojištění v této situaci platit nemusíte (můžete si hradit dobrovolné důchodové pojištění).

Základní vojenskou službu je možné doložit až při sepisování žádosti o důchod a to nejčastěji vojenskou knížkou.