Je možné tři roky před důchodem přestat pracovat?

Otázka:

Dobrý den, s kolegy jsme diskutovali o níže popsané situaci a mám následující dotaz: Zaměstnanci po ukončení jeho pracovního poměru bude 61 roků a do řádného starobního důchodu má odejít v 64 letech. Po dobu 3 let chce žít z vlastních úspor, tzn. nebude si hledat práci, neuvažuje ani o předčasném starobním důchodu ani o předdůchodu a chce požádat až o řádný starobní důchod. Má v tomto případě povinnost registrovat se na úřadu práce? Požadovanou dobu důchodového pojištění má dle osobního listu splněnou, chce si po tuto dobu 3 let rovněž platit povinné sociální i zdravotní pojištění. Je takové řešení možné, případně jaké další povinnosti by mu tímto vznikly, aby dopady na výši jeho starobního důchodu byly minimální? Doporučil byste takový postup, nebo je tento záměr pro něho zcela nevýhodný? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné tři roky před důchodem přestat pracovat?

Nikdo nemá a nikdy neměl povinnost evidovat se na úřadu práce. U osob “v domácnosti” není sociální pojištění povinné. Zdravotní pojištění by si tato osoba platit musela (v roce 2019 jde o částku 1.803 Kč měsíčně).

Takovýto postup určitě možný je, ale z hlediska výše starobního důchodu je samozřejmě velmi nevhodný. Výši starobního důchodu ovlivňují získané doby pojištění (čím více let pojištění tím lépe) a vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období (od roku 1986). Takový člověk získá o tři roky pojištění méně (je rozdíl, když je získáno 45 let nebo 48 let pojištění) a v dané době mu nebudou hodnoceny žádné výdělky. Tím si dále zhorší průměr z dosavadních výdělků. Dále si bude muset každý měsíc platit téměř dva tisíce korun zdravotního pojištění. Takový postup rozhodně nedoporučuji.