Když si budu důchodové platit sám, bude se jednat o vyloučenou dobu?

Otázka:

Chybí mně rok do odchodu do předčasného důchodu. Chci si důchodové pojištění tento rok sám platit. Otázka:Jak takto placený rok ovlivní výpočet výše důchodu.
Jedná se o nekrácenou dobu pojištění nikoliv náhradní dobu pojištění, tj. počítá se jako bych byl v pracovním poměru?
Jde zároveň o vyloučenou dobu ?
Tj. tento rok, kdy nemám žádný příjem mně nerozředí celkové příjmy rozhodné pro výpočet důchodu?
Ještě ten dotaz upřesňuji, že nejsem v pracovním poměru, ani nepodnikám ani nejsem evidován na pracovním úřadě. Žiji z úspor.

Odpověď:

Když si budu důchodové platit sám, bude se jednat o vyloučenou dobu?

Doporučuji vám k přečtení článek o dobrovolném důchodovém pojištění, ve kterém vše vysvětluji podrobněji.

Doba, za kterou bylo placeno dobrovnolné důchodové pojištění není “náhradní dobou pojištění”, ale “dobou pojištění” a hodnotí se při výpočtu důchodu plně (to však některé náhradní doby pojištění také), tj. jako zaměstnání. Nejedná se však o vyloučenou dobu, ale sám si výší platby určujete, jaký vyměřovací základ se vám bude při výpočtu důchodu hodnotit (vysvětleno ve výše odkazovaném článku).

Obecně se těžko odhaduje, jak by doplacení jednoho roku pojištění ovlivnilo výši starobního důchodu, protože záleží na mnoha okolnostech. Je třeba pamatovat, že výši důchodu ovlivňují pouze celé roky pojištění, a že vyměřovací základy (výdělky) se hodnotí naposledy za rok, který předchází rok přiznání důchodu. Z toho vyplývá, že v roce přiznání důchodu může mít smysl doplácet pojištění pouze v nejnižší možné částce a pouze do doby, než získáte celý rok doby pojištění. Jeden rok pojištění obecně činí 200 až 250 Kč při výpočtu důchod. Výši důchodu by dále ovlivnily další získané (zaplacené) vyměřovací základy.