Když se nedodrží termín pro lékařských zpráv, může mi být zastavena výplata invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, jsem předvolána na přezkoumání zdravotního stavu před posudkovou komisí, termín pro dodání zpráv na OSSZ je však měsíc před důležitým vyšetřením pro můj zdravotní stav. Bylo by dobré, kdybych zprávu z tohoto vyšetření mohla také dodat k tomuto posouzení ke komisi. Je možné toto nějak řešit? Když se prý nedodrží termín pro odevzdání může mi být zastavena výplata invalidního důchodu. Je to tak? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když se nedodrží termín pro lékařských zpráv, může mi být zastavena výplata invalidního důchodu?

Ano, stačí se obrátit na odd. lékařské posudkové služby (LPS) a uvedené jim sdělit. LPS pak posoudí, zda je skutečně nutné pro posouzení zdravotního stavu čekat na další vyšetření, nebo ho je možné provést ze současných nálezů.

Výplata invalidního důchodu se nezataví, pokud překročíte termín pro dodání lékařských nálezů. Aby došlo k zastavení výplaty důchodu, musela byste s LPS nespolupracovat několik týdnů až měsíců a na možnost zastavení výplaty byste byla nejdříve upozorněna v dopise zaslaném na dodejku.