Posudkové si vyžádalo psychologický posudek, avšak půl roku nemohu maminku dostat k psychologovi

Otázka:

Dobrý den,
maminka má ID 1. stupně pro psychické problémy, po dalších opakovaných hospitalizacích jsem ji v červnu 2021 zažádal o navýšení. Posudkové si vyžádalo její psychologický posudek, avšak půl roku nemohu maminku dostat k psychologovi. Nyní ji důchod pozastavili a uvolní ho prý až předložíme psych. posudek. Celou tu dobu pobírala ID 1. stupně i nemocenské dávky od zaměstnavatele. Chci se zeptat, zda maminka musí absolvovat testy u psychologa, když ji to stresuje…?
A dále pak, pokud by jí byl navýšen ID na 3. stupeň, zda bude muset vracet celou nemocenskou od toho června minulého roku. Je tam tato možnost?
Děkuji za váš názor.
S přáním klidného roku 2022

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Posudkové si vyžádalo psychologický posudek, avšak půl roku nemohu maminku dostat k psychologovi

Tuto situaci řeší § 53 odst. 2 a 3 zákona č. 582/1991 Sb.:

(2) Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku, který byl vyzván orgánem sociálního zabezpečení podle § 12, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, je povinen této výzvě vyhovět. Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku jsou dále povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

(3) Při nesplnění povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 může být výplata důchodu z důchodového pojištění zastavena, jestliže příjemce dávky byl ve výzvě na tento následek upozorněn. Výplata důchodu se uvolní, jakmile budou tyto povinnosti splněny.

Žádostí o změnu výše invalidního důchodu je vyvolána mimořádná kontrolní lékařská prohlídka (KLP). Pokud se poté důchodce nepodrobí vyšetření, může být výplata invalidního důchodu zastavena.

Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně má nárok na 70 dní pobírání nemocenského. V tomto případě záleží na tom, jak zpětně by bylo stanoveno datum změny stupně invalidity. Pokud by to bylo více než 70 dní zpětně od konce výplaty nemocenského, došlo by k přeplatku na nemocenském za období nad 70 dní, kdy náležela nemocenská a invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Přeplatek by byl zúčtován s doplatkem důchodu.