Je možné zpětně doplatit invalidní důchod, jehož výplata byla zastavena?

Otázka:

Od r. 97 jsem žil na ulici a nezdržoval se na adrese, na kterou mi důchod posílali a tak mi ho jednoho dne proste pozastavili. Dnes jsem se dá se říct, konečně vzchopil a dostal znovu chuť do života, a tak jsem si zašel o svůj důchod znovu zažádat a zajímalo by mě, zda vůbec mám nějakou šanci na to, že bych mohl nějakou tu korunu z nevyplacených dávek dostat zpět a jak dlouho asi potrvá celé toto vyřizování.

Odpověď:

Je možné zpětně doplatit invalidní důchod, jehož výplata byla zastavena?

Nyní se musíte dostavit na místně příslušnou OSSZ a požádat o posouzení zdravotního stavu, kterému jste se v minulosti nepodrobil a výplata invalidního důchodu vám z tohoto důvodu byla zastavena. Pokud by posudkový lékař stanovil, že invalidita trvala po celou dobu od zastavení výplaty invalidního důchodu, bude vám invalidní důchod vyplacen pět let zpětně. Pokud by však posudkový lékař určil, že v průběhu této doby invalidita zanikla a poté např. opět vznikla, je třeba splnit všechny podmínky pro přiznání invalidity znovu.