Kdy může odejít do důchodu horník, který začal fárat v roce 1996?

Otázka:

NA DOLE PASKOV MAM ODPRACOVANO 20 LET.LETOS SE SACHTA ZAVIRA.

OTAZKA: DOBRY DEN. NASTOUPIL JSEM NA DUL PASKOV V ROCE 1996 A PRACUJI V NEM DOTED. NAR.24.1.1963 MAM NAROK DLE NOVELY O HORNICKYCH DUCHODECH, ZADAT TED V 53 LETECH NEBO KDY MOHU NEJDRIV DO STAROBNIHO HORNICKEHO DUCHODU. NEBO BYCH MOHL JIT DO PREDCASNEHO DUCHODU. DEKUJI ZA ODPOVED.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy může odejít do důchodu horník, který začal fárat v roce 1996?

Právní úprava účinná v současné době, nepočítá se snížením důchodového věku u “hornických profesí”, které toto povolání začaly vykonávat po ukončení kategorií, tj. po 31. 12. 1992. Podle současné právní úpravy tedy nemáte nárok na snížení důchodového věku a platí pro vás obecné podmínky.

Zákonná úprava
§ 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Vláda může nařízením stanovit, že u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993 vykonávat zaměstnání v hornictví, uvedené v § 76a větě první, se důchodový věk s přihlédnutím k délce zaměstnání v hornictví stanoví v nižších věkových hranicích, než jsou věkové hranice stanovené podle tohoto zákona, podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic, přičemž tyto nižší věkové hranice a podmínky pro jejich stanovení nebudou stanoveny výhodněji, než tomu bylo podle právních předpisů účinných k 31. prosinci 1992, a dále způsob, jak se toto zaměstnání vykonávané po 31. prosinci 1992 prokazuje; zaměstnavatelé, kteří po 31. prosinci 1992 zaměstnávali tyto pojištěnce, jsou přitom povinni výkon tohoto zaměstnání potvrzovat. Vláda dále může stanovit, jakým způsobem se přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených ve větě první, kteří splnili podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic.