Kdy bych se měla zaregistrovat na ÚP? Po dovršení 4 let věku dítěte?

Otázka:

Dobrý den,

jsem uživatelkou I. st. ID a 27. listopadu 2021 mi končí mateřská dovolená dovršením 4 letech věku dítěte. Pobírání rod. příspěvku mi však končí již tento měsíc (září 2021)
Ráda bych se v této souvislosti zeptala:

1. Kdy bych se měla zaregistrovat na UP? Po dovršení 4 let věku dítěte, nebo již v měsíci kdy mi končí pobírání rod. příspěvku?
Je třeba v souvislosti s ukončením pobírání RP a/nebo s dovršením 4 let věku dítěte kontaktovat též ZP? Do kdy a za jakých podmínek jsem státním pojištěncem? (sociální + zdravotní poj.)
Měla bych jako ID I. st. bez jakýchkoli dalších příjmů POVINNOST odvádět sociální / zdravotní pojištění?

2. Před nástupem na RD jsem byla dlouhodobě zaměstnána na HPP, poté (až dosud) 4 roky na RD a současně pobírání ID I. st. Mám nárok na standardní podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců?

3. Pokud bych po dobu pobírání podpory v nezam. nenalezla odpovídající zaměstnání, zvažuji obnovení samostatně výdělečné činnosti. V minulosti, kdy jsem ještě nebyla uživatelem ID, jsem si na vedl. prac. poměr přivydělávala v rámci umělecké profese jako fyzická osoba samostatně výdělečná podle AZ (není přidělené IČO). Později jsem si tuto činnost pozastavila. Byla by pro mě jako ID vhodnější forma podnikání podle AZ nebo ŽZ, anebo je to jedno? A bylo by možné při předpokládaném ročním hrubém zisku cca 70 tis. korun (výdaje cca 40 %) uplatnit zákl. daňovou slevu na poplatníka + slevu na invaliditu a slevu na dítě? Kolik přibližně by pak mohly činit roční povinné daňové odvody, prosím?

Předem mnohokrát děkuji za vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy bych se měla zaregistrovat na ÚP? Po dovršení 4 let věku dítěte?

Do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce se ideálně zaevidujte v den 4. narozenin dítěte. Péče o dítě se jako náhradní doba pojištění hodnotí do 4 let věku dítěte. Do kdy byl vyplácen rodičovský příspěvek, není rozhodující.

Sociálnímu i zdravotnímu pojištění důchodců se věnuji v tomto článku. Sociální pojištění v tomto případě povinné není, zdravotně pojištění jste z titulu pobírání invalidního důchodu. Sociálně pojištěná jste do dovršení čtyř let dítěte (podrobnosti v článku výše), poté už ne.

Předpokládám, že nárok na podporu mít budete, ale v důchodové poradně řeším důchody, ne státní politiku zaměstnanosti. Nárok na podporu je dotaz mimo můj obor.

Opět – daňové otázky jsou mimo můj obor, kterým jsou důchody. Doporučuji např. využít informace z webu jakpodnikat.cz.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,
děkuji Vám mnohokrát za promptní odpověď.

Dovolím si požádat ještě o doplnění… Když připadá den 4. narozenin dcery na sobotu, mám kontaktovat evidenci uchazečů UP ohledně registrace předchozí, nebo až následující pracovní den?

Chápu správně, že pokud budu pobírat ID a současně budu OSVČ, bude tato činnost státem (FÚ) VŽDY vnímána / posuzována jako “vedlejší”?

Co se týče záloh na soc. pojištění a samotného pojištění, rozumím správně, že by mi po podání přehledu nevznikla povinnost úhrady v případě, že bych nedosáhla rozhodné částky pro daný kalendářní rok?

Je tedy teoreticky možné, že bych jako výlučná OSVČ, za kterou hradí zdrav. pojištění stát a která nepřekročí rozhodnou částku za daný rok, nemusela ani po podání “Přehledu” hradit žádné zdravotní ani sociální pojištění?

Děkuji mnohokrát.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud se na úřad práce dostavíte hned v pondělí, mohou vás zaevidovat zpětně od soboty.

Finanční úřad nezajímá, zda vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní nebo vedlejší. Důležité je to pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu kvůli stanovení povinnost hradit zálohy a výši pojistného. Poživatel invalidního důchodu vykonává činnost vždy jako vedlejší.

Pokud váš daňový základ nedosáhne rozhodné částky, nemusíte odvádět sociální pojištění. Z toho ale může v budoucnu plynout to, že budete mít nižší starobní důchod, příp. že vám nebude vůbec přiznán. Toto doporučuji velmi zvážit a alespoň minimální pojistné hradit.

Zdravotní pojištění budete hradit vždy, pokud “budete v zisku” (vysvětluji to v článku výše). Jako na státního pojištěnce se na vás pouze nebude vztahovat povinnost platit alespoň minimální výši.