Kde žádat o opravu chyb v IOLDP?

Otázka:

Zažádala jsem si o IOLDP, ale mám na něm různé chyby. Například v součtu dnů pojištění v roce 1994 mám až 406 dní, ani v tomto roce nesouhlasí data od – do, Žádat o důchod budu za 10 let, ale chtěla bych mít záznamy v pořádku. Na koho se mám obrátit o opravy? Děkuji.

Odpověď:

Kde žádat o opravu chyb v IOLDP?

Se svojí žádostí se obraťte na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Pracovník důchodového oddělení vaše připomínky prověří a případné nejasnosti vám vysvětlí. V obecné rovině vám mohu poradit i já v rámci důchodové poradny.

Podotýkám, že součet 406 dní nemusí být chybou, např. souběhu zaměstnání apod. IOLDP však vyhotovují pouze lidé, takže chybu nelze vyloučit.