V IOLDP mám pro rok 2011 napsáno: samostatná výdělečná činnost – nepojištěno

Otázka:

V IOLDP mám pro rok 2011 napsáno: samostatná
výdělečná činnost – nepojištěno. V tomto roce
jsem svojí chybou sociální pojištění neplatil,
doplatil jsem ho v roce následujícím, mám to uvedeno ve vyúčtování záloh pojistného za rok 2012. Bude se mi rok 2011 počítat jako doba neevidovaná ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V IOLDP mám pro rok 2011 napsáno: samostatná výdělečná činnost – nepojištěno

Pokud jste neplatil pouze zálohy, ale pojistné jste následně po podání přehledu za rok 2011 doplatil, bude se vám tento rok počítat jako pojištěný. Nicméně v tom případě by byla na IOLDP chyba. Takto to spíše vypadá, že jste pojištění za rok 2011 nezaplatil. Kontaktujte místně příslušnou OSSZ, kde mohou zjistit, zda jste se přihlásil k pojištění a pojistné uhradil.