Kde si můžu vyřídit OZZ?

Otázka:

dobrý den kde si můžu vyřídit ozz. Mám zdravotní problémy, které se mi vrací. Děkuji moc

Odpověď:

Kde si můžu vyřídit OZZ?

O status osoby zdravotně znevýhodněné se žádá na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podle místa vašeho trvalého bydliště.