Kde mohu dohledat, že bylo za mne placeno pojištění v letech 1973 až 1980?

Otázka:

kde mohu dohledat,že bylo za mne placeno pojištění v letech 1973-1980.Placeno bylo soukromě a doklady o tom nemám. ČSSZ pry to neeviduje. Tehdy pojištění muselo být placeno, jinak by mne zavřeli.Co s tím?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde mohu dohledat, že bylo za mne placeno pojištění v letech 1973 až 1980?

Záleží na tom, z jakého titulu za vás mělo být v této době placeno pojištění. V těchto letech to bylo možné u osob samostatně hospodařících a osob spolupracujících (soukromí zemědělci) a u osob vykonávajících uměleckou činnost. Údaje o platbách pojištění u osob samostatně hospodařících a spolupracujících evidují jednotlivé OSSZ. U umělců mají mít potřebné podklady také jednotlivé OSSZ (musí být ověřeny spolupůsobící organizací).