Kde, kdy a jakým způsobem si požádat o vyloučení výdělků?

Otázka:

Dobrý den
děkuji za rychlé zpracování vašich velmi kvalifikovaných odpovědí na moje otázky.
Mám k nim ještě tři následující doplňující dotazy:
1. Rozumím tedy správně tomu, že placení dobrovolného pojištění v průběhu předdůchodu je jedinou alternativou, jak si lze při předdůchodu zajistit i nárůst doby pojištění a její započítání do počtu let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod?
2. Placení dobrovolného pojištění v průběhu předdůchodu současně nezhorší průměr z předchozích výdělků, protože i tak zůstává předdůchod vyloučenou dobou.
3. Kde + kdy a jakým způsobem si mohu „požádat o vyloučení těchto „výdělků“ (vyměřovacích základů)“ ?
Předem děkuji za Vaše odpovědi.

Odpověď:

Kde, kdy a jakým způsobem si požádat o vyloučení výdělků?

  1. Zajistit si další dobu pojištění při pobírání předdůchodu je možné všemi způsoby, jakými je to možné i bez pobírání předdůchodu. Můžete si platit dobrovolné důchodové pojištění, můžete být zaměstnán v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění, můžete být v evidenci úřadu práce atd. Předdůchod je pouze forma čerpání svých prostředků z doplňkového penzijního spoření. To však nebrání tomu být pojištěn z jakéhokoliv jiného zákonného důvodu.
  2. Ano, ale pouze v případě, že si o vyloučení výdělků požádáte (bod 3).
  3. Obecně mají výdělky (přesněji vyměřovací základy) přednost před vyloučenou dobou. Aby bylo možné dobu hodnotit jako vyloučenou (pokud se kryje s dobou, ze které se hodnotí vyměřovací základy), je třeba o vyloučení požádat. Žádá se až v rámci žádosti o důchod – až si budete na místně příslušné OSSZ žádat o starobní důchod, řeknete, že požadujete, aby se doba od … do … považovala za vyloučenou. Tento požadavek se uvede do žádosti a ČSSZ v souladu s ním provede výpočet důchodu.