Kde a jak žádat o obnovení vdoveckého důchodu?

Otázka:

Je obnova vdoveckého důchodu automatická? Manželka zemřela 13. 11. 2009. Když budu mít 58 let, kde a jak mám žádat o obnovu důchodu a na základě jakých dokladů? Nyní ještě vdovecký důchod beru – syn studuje, ale v září 2014 mu bude 26 let, mně bude 58 v srpnu 2015. Děkuji.

Odpověď:

Kde a jak žádat o obnovení vdoveckého důchodu?

Nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu budete mít skutečně v 58 letech. O opětovné přiznání vdoveckého důchodu si musíte sám požádat, obnova se neprovede automaticky – jako není automaticky přiznán ani žádný jiný důchod.

O opětovné přiznání vdoveckého důchodu budete žádat na stejném místě, na kterém jste si žádal o přiznání vdoveckého důchodu, tedy na vám místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

K žádosti budete potřebovat občanský průkaz, bankou vyplněnou žádost zasílání důchodu poukazem na účet (chcete-li důchod zasílat na účet) a příp. i potvrzení zaměstnavatele, že nemáte prováděny srážky ze mzdy (exekuce).