Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1953, žena zemřela 2004

Otázka:

Jsem muž narozený 25.5.1953. Ovdověl jsem 10.4.2004. Vdovecký důchod jsem probíral do 10.4.2005. Mám nárok na obnovení vdoveckého důchodů?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1953, žena zemřela 2004

Za jakých podmínek vzniká nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu, vysvětluji zde. Abyste měl nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu v 58 letech, musel byste vdovecký důchod pobírat alespoň do svých 53 let – od zániku nároku do 58 let nesmí uplynout více než 5 let. Tuto podmínku jste nesplnil a nárok na opětovné přiznání vdoveckého důchodu vám z tohoto důvodu nevznikl.