Kalkulačka na ePortálu mi nerozdělila studium na dobu před 18. rokem a po 18. roce

Otázka:

Dobrý den, do 31. 12 1995 se má doba studia hodnotit plně až do dne, který předchází 18. narozeninám, že? Já jsem měla 18 let v létě 1995 a předtím i potom jsem plynule studovala, ale na eportálu ČSSZ vidím, že rok 1995 mi nerozdělili na část plně započítanou do dne před 18. rokem věku a na část částečně započítanou ode dne 18. narozenin, ale mám celý rok 1995 v jednom řádku se žlutou značkou, která značí částečné započítání (zatímco plné započítání značí zelená fajfka u přechozích let). Je to chyba?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kalkulačka na ePortálu mi nerozdělila studium na dobu před 18. rokem a po 18. roce

Jak se hodnotí doba studia, vysvětluji zde. Informace značená žlutou značkou „Započtena část“ říká, že doba v tomto roce není zhodnocena všechna plně (na 100 %) právě proto, že po 18. roce věku se studium hodnotí na 80 % a tudíž nebude započítáno 365 dní, ale pouze „část“ z této doby. Kalkulačka dobu započítá správně (do 18 let plně, po 18. roce na 80 %), ale vizuálně ji nerozdělí. Takto je to správně, sám to mám u studia uvedeno stejně.