Je přihlíženo při stanovení důchodu k počtu odpracovaných let?

Otázka:

Je, prosím, přihlíženo při stanovení důchodu k počtu odpracovaných let? Někde jsem četla v této době, kdy se hovoří o výši důchodů, že pokud je důchodce 25 let – tak co existuje ….?
Možná, že jsem se pomýlila při čtení.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je přihlíženo při stanovení důchodu k počtu odpracovaných let?

Počet získaných let pojištění má zásadní vliv na výši důchodu. Jak se starobní důchod počítá, vysvětluji zde. Čím více let pojištění pojištěnec získá, tím lépe.

25 let pojištění dnes již zdaleka na vznik nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku nestačí.