Je námitka o proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu to stejné jako odvolání?

Otázka:

Je Námitka o proti rozhodnutí nepřiznání I:D: to stejné, jako Odvolání ?Posuzuje pak Námitku jiný lékař,i když se vše posílá na stejnou adresu ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je námitka o proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu to stejné jako odvolání?

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení se nepodává odvolání, ale námitka§ 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. Je to forma řádného opravného prostředku.

Posuzovat zdravotní stav v rámci námitkového řízení samozřejmě nemůžete stejný lékař, který rozhodoval v prvoinstančním řízení. V prvoinstančním řízení rozhoduje posudkový lékař OSSZ, v námitkovém řízení rozhoduje námitkový lékař ČSSZ.