Je na osobním listě uvedena informace o vyplacených částečných invalidních důchodech do r. 1995?

Otázka:

Hezký den,

prosím o sdělení, zda se při výpočtu starobního důchodu připočte k výdělkům z období od roku 1986 do roku 1995 i výše příjmu z částečného invalidního důchodu ?

Současně prosím o odpověď, zda je výše vyměřovacího základu uvedená v informativním listu důchodového pojištění součtem výdělku a částečného invalidního důchodu ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je na osobním listě uvedena informace o vyplacených částečných invalidních důchodech do r. 1995?

Výpočet starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu vysvětluji v tomto článku. V článku je i uvedena následující informace:

Počítá se částečný invalidní důchod do výdělků?

Jak je uvedeno výše, částka vypláceného částečného invalidního důchodu se k výdělkům získaným výdělečnou činností připočítávala pouze v období do konce roku 1995. Částečné invalidní důchody vyplacené od roku 1996 se již do vyměřovacích základů (výdělků) nezahrnují.

Úhrn vyplacených částečných invalidních důchodu (do konce roku 1995) na informativním osobním listě důchodového pojištění uveden není. Na osobním listě důchodového pojištění (je součástí rozhodnutí) tato informace uvedená je – ve zvláštním sloupci, příp. řádku.