Je možné před žádostí o navýšení invalidního důchodu zároveň požádat o prodloužení nemocenské?

Otázka:

Dobrý den. Mám id 2 stupně, jsem zaměstnán na částečný úvazek a jsem ještě OSVČ. Marodím po úrazu páteře. Mám neschopenku v zaměstnání a OSVČ teď neprovozuji (není pozastavena). 30.5. mi skončí výplata nemocenské. Chci zažádat o navýšení id na 3 stupeň s tím že v zaměstnání už nebudu moci pokračovat a ponechám si jen OSVČ (práce na cca 1 hodinu denně). Je možné před žádostí o navýšení důchodu zároveň požádat o prodloužení nemocenské? V dopise od OSSZ se píše, že: „Nemocenské může být po uplynutí podpůrčí doby vypláceno, pokud lze očekávat, že v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabudete pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti.“ Tedy k OSVČ

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné před žádostí o navýšení invalidního důchodu zároveň požádat o prodloužení nemocenské?

Buď je zdravotní postižení dočasného charakteru a má být vyřešen dočasnou pracovní neschopností (vč. prodloužení podpůrčí doby nemocenského), nebo jde o dlouhodobě nepříznivý stav, který může odpovídat vyššímu stupni invalidity. Nic vám nebrání požádat si jak o prodloužení nemocenského, tak i o změnu výše invalidního důchodu a posudkový lékař rozhodne. Obojí vám ale přiznáno nebude.

To, zda jste nebo nejste navíc OSVČ, na uvedeném nic nemění. V citovaném textu jste pouze upozorněn, že zdravotní stav se může posuzovat i ve vztahu k jiné, než vámi vykonávané profesi.

Otázka doplněna:

Ještě doplňující otázka. Myslel jsem to tak, že teď zažádám o prodloužení nemocenské. A po rozhodnutí jestli mi bude přiznána, nebo ne, zažádám o navýšení ID.
Abych popřípadě bral nemocenskou dokud nedostanu navýšený důchod (nemocenská je vyšší než navýšení důchodu). Taky jsem někde četl, že pokud pobírám nemocenskou na zranění zad a důchod budu mít na psychiku, mohu brát obojí. Děkuji mnohokrát za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Požádat takto sice můžete, ale pokud by vám byl zvýšen invalidní důchod na III. stupeň, nemocenská by vám ode dne změny stupně invalidity nenáležela, protože prodloužená podpůrčí doba (nad 380 dní) u poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně není přípustná. Pokud by vám za toto období již bylo vyplaceno nemocenské, byl by to přeplatek zúčtovaný s doplatkem důchodu. Pobírat po stejnou dobu „prodlouženou“ nemocenskou a invalidní důchod pro invaliditu III. stupně není možné.