Je možné pobírat současně vdovský a částečný invalidní důchod?

Otázka:

Je možné pobírat současně vdovský a částečný invalidní důchod?

Odpověď:

Je možné pobírat současně vdovský a částečný invalidní důchod ?

Pobírání vdovského důchodu a invalidního důchodu (částečný invalidní důchod již neexistuje) je možné. Nižší z důchodů je ale poté vyplácen pouze ve výši poloviny procentní výměry důchodu. Krácení je vysvětleno v tomto článku.