Otázky a odpovědi k dobrovolnému důchodovému pojištění

Otázka:

Dobrý den
Jsem ročník 1956,vychovala jsem 1dítě.
Zaměstnána jsem byla od 01.07.1974
do 31.03.2004
V evidenci ÚP vedena od 01.04.2004
Z evidence ÚP vyřazena od 10.05.2010
Poskyt.hmot.zabez.zastaveno 01.10.2004
Ke dni skončení prac.poměru bylo započítáno 29 roků a 282 dní.Potřebuji 34 let důch.pojištění.Pro upřesnění kolik let důchodového pojištění mi chybí jsem požádala o IOLDP(zatím mi nebyl doručen).
Po vyřazení z ÚP jsem zůstala doma až do nynější doby, jsem stále nezaměstnaná, zdravotní pojištění mi platí manžel.
Potřebuji si doplatit chybějící dobu pojištění “ dobrovolným důchodovým pojištěním „.
OTÁZKA :
Aby mi bylo umožněno doplatit si chybějící dobu,musím se opět přihlásit na ÚP jako UoZ nebo mi stačí předešlé roky na ÚP(viz výše) a nyní z domácnosti mohu doplatit.
Troch se tady v odpovědích ztrácím.
Někdy to chápu tak, že bez udání důvodu mohu zaplatit jen 1 rok zpětně…pro více let musím být vedena na ÚP.
Tady v poradně se pán ptá : Mohu přestat pracovat a začít si platit dobrovolně důchod.poj.? Jedná se i o 10 let bez uvedení důvodu,ale není uvedeno,zda je pán veden na ÚP.
V odpovědi je uvedeno,že může.
Je to myšleno tak,že platit dopředu jde,ale zpětně jen ten rok?
Prosím,můžete mi polopaticky vysvětlit, jak to tedy je v mém případě? A je možné z výše uvedených dat odhadnout přibližně kolik let důch.poj.mi chybí? Vím,že kdybych byla nyní vedena na ÚP,mohou mi být (snad) připočteny ještě asi 2-3 roky !?
A mohu si chybějící dobu pojištění doplatit nárazově nebo budu muset měsíčníma splátkama? Mám ještě čas se splacením nebo je lepší okamžité vyřízení?
Pokud nebudu moci zpětně chyb.dobu zaplatit,tak mi zaniká nárok na důchod,co bych v takovém případě měla dělat?
Důchodový věk mám – 13.1.2018
Průměrný měsíční výdělek hrubého 8.865 Kč.
Prosím,kdyby se do mého důchodového věku již neměnily zákony(naivní představa),kolik by činil přibližně můj starobní důchod?
Omlouvám se za tolik otázek,ale snad to pomůže dalším tápajícím.
Děkuji za Váš čas věnovaný odpovědím.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Otázky a odpovědi k dobrovolnému důchodovému pojištění

Před rokem 1974, kdy jste nastoupila do zaměstnání, jste se zřejmě také učila v učebním poměru – tato doba se vám také hodnotí jako doba pojištění pro nárok na starobní důchod.

Abyste si mohla doplatit chybějící dobu pojištění v době, kdy jste byla evidována na úřadu práce, nemusíte být v současné době v evidenci úřadu práce. V době, kterou si chcete doplatit, musíte být v evidenci úřadu práce, jinak by bylo možné doplatit zpětně právě jen jeden rok (ode dne doplacení). Dobu je možné doplatit jednorázově.

Ve vašem případě nebude s doplacením dobrovolného důchodového pojištění problém. Pokud jste se učila, nebudete zřejmě ani muset doplácet moc dlouhou dobu, příp. další dobu pojištění můžete získat evidencí na úřadu práce (viz další odstavec).

Vzhledem k tomu, že se do doby pojištění částečně hodnotí také evidenci na úřadu práce, budete mít zřejmě něco přes 31 let pojištění + případná doba učení. Protože nyní (vzhledem k vašemu věku) ještě nemáte „vybránu“ všechnu dobu evidence na úřadu práce, mohla byste získat „zdarma“ další dobu pojištění evidencí na úřadu práce.

Výši důchodu si z těchto informací nedovolím odhadovat.