Je možné doložit kategorie čestným prohlášením?

Otázka:

Lze v případě, když by se stala úřednická chyba v evidenci a slář byl zaměstnavatelem špatně zařazen (nebyl zařazen do kategorií), tuto skutečnost nějak doplnit, např. čestným prohlášením nebo nějakým jiným způsobem?

Odpověď:

Je možné doložit kategorie čestným prohlášením?

Prokazovat zaměstnání v preferované kategorii čestným prohlášením není možné. Provést opravu možné je, ale je třeba, aby jí provedl původní zaměstnavatel nebo nástupnická organizace, příp. aby tato skutečnost vyplývala z předložených dokladů.