Snížení důchodového věku při 17 letech v I.A a I.AA

Otázka:

Vážený pane,
děkuji, že reagujete velmi rychle na můj dotaz.
V přílohách jsou všechny dostupné informace o důlních směnách a kategoriích.Pokud bubete chtít další informace, jsem k dispozici. Mohu zaslat i korespondeci s ČSSZ, která je momentálně ve stadiu námitky proti rozhodnuti.
děkuji a s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Snížení důchodového věku při 17 letech v I.A a I.AA

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku, musel byste splnil podmínky popsané v tomto článku.

V I.AA kategorii jste získal pouze 1894 dní (tj. něco přes pět let). V součtu I.AA a I.A kategorie jste ale 6518 dní, tj. přes 17 let. Pokud zaměstnání v preferované kategorii trvalo k 31. 12. 1992, máte mít důchodový věk snížen na 58 let. Předpokládám, že právě nejisté trvání zaměstnání v kategorii k 31. 12. 1992 je důvodem zamítnutí žádosti. Na evidenčním listu je totiž rok 1992 rozdělen a část je uvedena jako zaměstnání v III. kategorii a část v I.A. Vyčkejte na rozhodnutí o námitce – tuto skutečnost by mělo jít došetřit.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,
děkuji za odpověď, uvedl jsem úmyslně funkci důlního měřiče, protože mi jde o správné zařazení do příslušné kategorie. Dle nařízení vlády 117/1988 Sb.byl jsem zařazen do tabulky přílohy č. 3 odst. 5 jako samostatný důlní měřič, přitom v záhlaví tabulky je uvedeno ,,Seznam vybraných vedoucích technickohospodařských pracovníků hlubinných dolů”. Doplňuji, že jsem vedoucího nikdy nedělal, tudíž bych měl být správně zařazen do tabulky přílohy č. 2, kde je v odst. 3 uvedena práce v oboru důlního měřictví. Tento případ řeší i nález ÚS 1015/13 ze dne: 15. 9 .2015.
Nevím, koho donutit, aby mi bylo započteno cca 200 směn jako důlní záchranář v I.AA kategorii a to nezmíňi 550 přesčasových směn.
Vážený pane, nejedná se mi datum nároku na důchod, ale jde mi o přepočet vyměřené výše důchodu na ČSSZ.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

ČSSZ nemůže rozhodovat o zařazení do jednotlivých kategorií. ČSSZ dané zjistí z evidenčních listů, příp. z doložené přílohy a podle toho postupuje. O zařazení do příslušné kategorie rozhodoval zaměstnavatel na základě rezortního seznamu.

Na výpočet “hornického důchodu” dle mého názoru nárok nemáte.