V přehledu dob pojištění mi nebyla započítána 3měsíční péče o babičku na konci roku 1981

Otázka:

Prosím o radu: Ve svém odvolání na starobní důchod v přehledu dob pojištění mi nebyla započítána 3 měsíční péče o babičku na konci roku 1981. Doložila jsem čestné prohlášení a potvrzení MěNV z r. 1981, že babička byla bezmocná, dementní a že potřebovala trvalou péči (musela jsem ukončit zaměstnání v Praze a vrátit se do místa trvalého pobytu).Tento zdravotní stav babičky je potvrzen rovněž MUDr. Dvorským. Pro OSSZ v Praze je ale toto nedostačující, doložila jsem tedy současné potvrzení nemocnice, že z potvrzení MUDr. Dvorského z r. 1981 je zřejmé, že babiččin zdravotní stav opravdu vyžadoval celodenní péči. OSSZ v Praze ale vyžaduje lékařský posudek babičky z tehdejší doby od lékaře nebo blízké OSSZ. Snažila jsem se jej obstarat, ale tuto zprávu nikdo nemá, jelikož zdravotní dokumenty z tehdejší doby jsou již skartovány.
Znamená to tedy, že nelze přehodnotit evidovanou dobu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V přehledu dob pojištění mi nebyla započítána 3měsíční péče o babičku na konci roku 1981

Uvedenou dobu „přehodnotit“ lze, ale musí k tomu být doloženy potřebné skutečnosti, což je u člověka, který zemřel před více než 40 lety problém. Pokud není k dispozici posudek, ale jsou k dispozici nějaké lékařské nálezy z té doby, mohlo by být možné bezmocnost doposoudit. Posouzení zdravotního stavu je ale v kompetenci posudkového lékaře a já nejsem schopen určit, zda je to v tomto případě možné.