Je možné do doby pojištění počítat i dálkové studium?

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné do doby pojištění započítat dobu dálkového studia druhé střední školy s druhou maturitou. V době studia jsem nebyla pojištěna z jiného důvodu. Maturitu jsem složila v roce 1986, kdy mi bylo 30 let. Dále jsem se chtěla zeptat, zda se započítává do doby pojištění doba mezi ukončením střední školy 30.6.1975 do nástupu do zaměstnání 1.8.1975.
Děkuji za informaci a přeji hezký den.

Otázka doplněna:

Hezký den ještě jednou, chtěla bych se ještě zeptat, zda se do doby pojištění započítává poslední rok pojištění, tzn. když mám odejít do důchodu 11.12.2016, zda se ještě započítávají dny odpracované v roce 2016. Dále se chci zeptat, zda se započítávají pouze celé roky. Zda když budu mít např. odpracováno 40 let a 300 dní, těch 300 dní se již do počtu odpracovaných let nezapočítá, když v kalkulačce se uvádí pouze celé roky?
Děkuji za informaci.

Odpověď:

Je možné do doby pojištění počítat i dálkové studium?

Dobu studia po 18. roce věku je možné hodnotit nejvýše v rozsahu prvních šesti let tohoto studia. V tomto rozsahu je možné v době, o které píšete hodnotit i dálkové studium v době, kdy jste nebyla “pojištěná” ze zaměstnání. Prázdniny po střední škole se až do doby nástupu do zaměstnání také hodnotí jako studium.

Doba pojištění se hodnotí až do dne, který předchází dni přiznání důchodu. Pokud vám bude důchod přiznán od 11. 12. 2016, bude se doba pojištění hodnotit až do 10. 12. 2016. Výdělky (přesněji vyměřovací základy) se však budou hodnotit pouze do konce roku 2015 (tzv. rozhodné období). Při výpočtu se pak počítá pouze s celými roky pojištění. Je poté jedno, zda jste získala přesně 40 let pojištění nebo 40 let a 364 dní. V obou případech bude počítáno se 40 lety pojištění.