Je možné brát dva důchody – starobní i invalidní?

Otázka:

Je možné brát dva důchody – starobní i invalidní? Nebo si můžu vybrat, zda si nechám invalidní nebo si zažádám o starobní důchod?

Odpověď:

Je možné brát dva důchody – starobní i invalidní?

Ne, pobírat současně starobní a invalidní důchod není možné (§ 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.). Jak se v této situaci postupuje, máme popsáno v tomto článku.