Odpovídá můj zdravotní stav nároku na invalidní důchod?

Otázka:

Odpovídá můj zdravotní stav nároku na invalidní důchod?

Odpověď:

Odpovídá můj zdravotní stav nároku na invalidní důchod?

Důchodová poradna neslouží k hodnocení zdravotního stavu pro přiznání invalidního důchodu – zdravotní stav nelze hodnotit přes internet.

Jediný, kdo je schopen a oprávněn hodnotit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě a jakému stupni je posudkový lékař na OSSZ.

Jedinou možností, jak zjistit, zda zdravotní stav odpovídá invaliditě je podat žádost o invalidní důchod postupem popsaným zde.