Je mi 35 let. Hodnotí se mi tři nebo jeden rok na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den. Stále mi není jasné, jak je to s potřebnou dobou pojištění. Dnes jsme byla u posudkové komise a byl mi uznán invalidita 1. stupně. Ovšem obávám se že nebudu mít potřebnou dobu pojištění. Jak si to mám spočítat? A jaké roky bych si mohla případně doplatit? Byla jsem evidována na úřadě. Někdy od května 2012 do ledna 2015… Pak jsem měla dohromady asi tak rok odpracovný, teď jsem zatím na nemocesnké, ale zaměstnavatel mi již vypověl smlouvu, koncem prosince 2016, nemocenská mi však pokračuje. Dnes jsem se ovšem dozvěděla, že ta se musí ze zákona do měsíce teď ukončit když je člověk u té posudkové komise. Což je pro mě katastrofa, nebot tím pádem nevím co mám dělat. Na výplatu invalidního důchodu mají prý tři měsíce čas .vůbec mi říct, zdali tedy budu mít na to nárok či ne….tedy další tři měsíce.. Žádost jsem podávala v listopadu 2016…dneska byla u komise.. a kromě toho že mi byla příznána invalidita 1, tak nevím zdali mám potřebnou dobu pojištění a pokud mi zruší nemocenskou, tak se člověk ocitá úplně bez prostředků a bez ohledu na zdravotní stav…. nárok na podporu v nezaměstnanostnanosti mít zřejmě také nebudu.. protože tam mi bude chybět měsíc.. za poslední dva roky tam mám na 11 mesíců..kde se platilo sociální.. práce na DPP se do toho nepočítá.. pokud by se počítal ještě i teď leden teď kdy jsme na nemocenské… to nevím, protože zaměstnavetel mi smlouvu ukončil koncem prosince..počítá se i teď toto období do pojištění?. pokud by se počítal i leden.. tak bych možná měla nárok na podporu v nezaměstnanosti měla. Otázka ale zůstává jak si mám spočítat zdlali mám potřebnou dobu pojištění pro invalidní důchod prvního stupně. Protože za těch posledních deset let… je mi 35 let… mám opravdu pouze tak ty tři roky na úřadu a to nevím zdali se počítá… + asi ten rok odppracovaných… su z toho neštastná děkuji za radu. kdybych věděla, že mi tou žádosti o invalidní důchod musí ukončit pracovní neschopnost, o nic bych nežádala… toto je opravdu velmi vše nelidské.celý takto zavedený systém….

Následně doplněno:

Tak tři roky se počítají nebo jeden? Když žádám o invalidní důchod započítavají se tam tedy tři roky na úřadu práce nebo pouze jeden? Není to zde napsáno srozumitelně. Jedná se o dobu na úřadu práce, kdy nebyla pobírana podpora v nezaměstnanosti. Tři roky na úřadu za posledních deset let, počítají se jako tři roky do těch potřebých pěti pro čas pojištění, aby mi mohla být vyplacený invalidní důchod? Jsou mi počítáni ty tři roky do doby na pojištění pro invalidní důchod pro věk 35 let?
Protože jinak su sice invalidní a uznána posudkovým lékařem, ale pokud se ty tři roky nepočítají, tak mi peníze zřejmě nevyplatí. Co pak mám dělat?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je mi 35 let. Hodnotí se mi tři nebo jeden rok na úřadu práce?

Nemyslím si, že by věta z článku o hodnocení doby evidence na úřadu práce byla nějak zásadně nesrozumitelná:

Z období, ve kterém není podpora v nezaměstnanosti poskytována, se „do důchodu“ započítávají maximálně tři roky, ale z doby do 55 let věku pouze jeden rok.

Před 55. rokem věku se z doby evidence bez pobírání podpory hodnotí pouze jeden rok.

K výpočtu doby pojištění můžete použít naší kalkulačku, která je k tomu určená. Ve stejném článku naleznete i tabulku, v jakém rozsahu se jednotlivé doby hodnotí. Nicméně pokud byste v posledních 10 letech před vznikem invalidity byla skutečně zaměstnaná pouze 1 rok, dalších několik let byla na úřadu práce a nebyla byste pojištěná z jiného důvodu (např. péče o dítě do 4 let věku), výpočet by byl ztrátou času, protože nárok na invalidní důchod vám jistě nevznikne.

Jednou z možností jak si zajistit nárok na invalidní důchod, je doplacení dobrovolného důchodového pojištění. Další možností je si potřebnou dobu dopracovat.

Dočasná pracovní neschopnost vám skutečně bude ukončena 30. dnem od jednání na lékařské posudkové službě. To, zda máte nebo nemáte nárok na důchod ukončení dočasné pracovní neschopnosti neovlivňuje.

Na nárok na podporu v nezaměstnanosti se musíte informovat na úřadu práce – já se zabývám pouze důchody.

Otázka doplněna:

Dobrý den.
Moc Vám děkuji za odpověď.
Škoda že nic z toho mi nebylo řečeno dříve než člověk k té žádosti přistoupil,
přeci když jsem byla na OSSZ a říkala kde sem pracovala, paní již sama mohla vidět,
zdali z toho mám nárok či nikoliv a proč pak ztrácet čas s posudkovým lékařem…?
A navíc mě tak obrat o tolik potřebnou nemocenskou..?
prosím Vás dá se proti tomu nějak odvolat?
celé to zrušit tu žádost o invalidní důchod, tak abych mohla zůstat na nemocenské?

já tu nemocenskou nutně teď potřebuji

Jinak já jsem pracovala, ale DPP se taky nepočítá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

takže na smlouvu pracovní pouze rok… když DPP se nepočítá…

Takže tady v tomto státě se člověk může snažit jak chce,

a stejně nic z toho není platné…

Odpověď doplněna:

Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální pojištění, proto ji není možné ji hodnotit při výpočtu důchodu.

Žádost o důchod je možné vzít zpět ještě 30 dní od obdržení rozhodnutí ČSSZ, nemocenskou si tím však již neobnovíte.

Než cokoliv podniknete, informujte se ještě na vaší OSSZ, protože z těchto zmatených informací se cokoliv těžko vyvozuje.