Je mi 27 let. Zvýší se mi při změně data přiznání invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, v březnu letošního roku jsem žádala o invalidní důchod, který mi byl následně přiznán, a to ve 3. stupni, s poklesem pracovní schopnosti o 80 %. Bohužel však o vzniku invalidity bylo rozhodnuto ke dni podání žádosti, tedy březen 2014. Do roku 2010 jsem studovala vysokou školu a pracovala pouze brigádně na dohodu o provedení práce a příjmy většinou nepřesahovaly 10 000 měsíčně. Od roku 2010 jsem byla nucena studium ukončit. Vzhledem k mému věku 27 let a předchozím nízkým příjmům mi však byl uznán ID ve výši 4 432,-. Dlouhodobě nepříznivou finanční situaci již nezvládám ani s pomocí rodiny. Ráda bych se zeptala, jak je možno tuto situaci řešit a zdali by se mě mohl týkat výpočet podle tzv. „invalidity z mládí“ (Speciální výpočet ID do 28 let lze použít pouze v případě, že doba před podáním žádosti o ID, která není kryta žádnou formou důchodového pojištění, je kratší ne ž 1 rok.), pokud by se mi povedlo dokázat, že nepříznivý zdravotní stav vedl k nutnosti ukončení studia a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nevím, zda doba 1 roku, který není kryt žádnou formou důch. pojištění závisí na době vzniku invalidity nebo datu podání žádosti. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Je mi 27 let. Zvýší se mi při změně data přiznání invalidní důchod?

Aby mohl být proveden výpočet způsobem, který popisujete, nesmí vám mezi 18. rokem věku a vznikem nároku na invalidní důchod, chybět více než jeden rok pojištění. Datum vzniku nároku bude ve vašem případě totožné s datem vzniku invalidity (datum podání žádosti o invalidní důchod nemá žádný vliv na datum vzniku invalidity nebo přiznání důchod). Pokud by se vám v rámci námitkového řízení podařilo prokázat, že invalidita vznikla dříve a díky dřívějšímu datu vzniku invalidity by vám chyběl méně než jeden rok pojištění, mělo by to zásadní vliv na výši vašeho invalidního důchodu.

Takto nízký důchod nemáte kvůli studiu nebo nízkým příjmům na brigádách, ale protože vám chybí více než rok doby pojištění, což se teď budete snažit napravit posunem vzniku invalidity. Kdybyste se po ukončení studia alespoň řádně nahlásila na úřad práce, tato situace by nenastala.