Zjišťuje se při změně stupně invalidity potřebná doba pojištění?

Otázka:

Dobrý den, znovu se na Vás obracím s dotazem. Před tím bych ale moc ráda vyjádřila svoji vděčnost za Vaši pomoc. Bez Vás by spousta lidí, která Vaše rady tolik potřebuje, nevěděla kudy kam.

Moje dcera, 28 let, letos v červnu dostudovala v Brně druhou vysokou školu (řádné denní studium). Od října 2010 (to jí bylo 23 let) jí byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, který pobírá doposud. Nyní v září byla předvolána na kontrolní posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ. Byl jí zvýšen stupeň invalidity na třetí stupeň. To je skvělé, protože se hodně stresovala tím, že pracuje pouze na Dohodu o provedení práce cca 25 hod/měsíc a při druhém stupni invalidity se jí taková práce (brigáda) nepočítá jako doba pojištění na důchod. Dobrovolné sociální (důchodové) pojištění si nikdy neplatila. Ráda bych se Vás zeptala:
1. Když se mění stupeň invalidity a dochází k úpravě výše invalidního důchodu, provádí se nový výpočet celého invalidního důchodu včetně vyhodnocení potřebné doby pojištění? Nebo se v jejím případě už nic nezkoumá, (např. zda v současné době splňuje podmínku potřebné doby pojištění, či něco dalšího) a jen se jednoduše v jejím případě upraví (vynásobí) koeficientem 2 procentní výměra důchodu?
2. V posudku je uvedeno, že došlo k poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70% a není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Co to znamená? Může v takovém případě dcera dále pokračovat v práci na Dohodu o provedení práce na 25 hodin měsíčně anebo už nesmí pracovat vůbec? Ráda by uplatnila svoje vzdělání v rámci svých (malých) možností. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zjišťuje se při změně stupně invalidity potřebná doba pojištění?

Při změně stupně invalidity, např. v případě vaší dcery z druhé na třetí stupeň, se nejedná o přiznání invalidního důchodu, ale skutečně pouze o „změnu stupně“. Z tohoto důvodu se již potřebná doba pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod nezkoumá. Vaší dceři bude invalidní důchod zvýšen tak, že se procentní výměra důchodu vynásobí koeficientem 2 (jak správně uvádíte).

Co znamená informace o mimořádných podmínkách jsem vysvětloval zde. Vaše dcera tedy může být v rozsahu, v jaké jí to zdravotní stav dovolí, zaměstnaná.