Patří MD do vyloučené nebo náhradní doby?

Otázka:

Dobrý den,v řádném starobním důchodu jsem od 11/2013. V letech 2014 až 2015 jsem pracovala na DPČ. Chtěla jsem si nechat přepočítat důchod, ale chybí mi do 1 roku cca 30 dní. Mám odpracovaných 42 let, 78 dnů). Je možné těch 78 dnů “použít” k doplnění chybějících dnů, aby mi vznikl nárok na 365 odpracovaných dnů a na přepočet důchodu?
2. Mám 2 děti, ale nikde jsem nenašla údaje o době MD, vždy je uveden počet dní zaměstnání. Patří MD do vyloučené nebo náhradní doby? Jaký je správný postup a kde v zákoně bych o tom našla informace? V případě chyby je ještě možné zažádat o změnu (opravu). Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Patří MD do vyloučené nebo náhradní doby?

Z doby pojištění získané před vznikem nároku na starobní důchod není možné “převádět” dny, které by se použily k úpravě důchodu. Úpravu důchodu je možné provést pouze za dobu pojištění, která byla získána současně s pobíráním starobního důchodu – § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.

Co je vyloučená doba vysvětluji zde a co je náhradní doba pojištění zase zde.

Nehodnotí se “mateřská dovolená”, ale péče o dítě do čtyř let věku. Pokud jste ale v dané době byla zaměstnaná, tak na osobním listě důchodového pojištění budete mít uvedeno “zaměstnání”. Není důvod, abyste tam měla uvedeno “péče o dítě”, když vám doba pojištění běžela ze zaměstnání. Souběžnou dobu není možné hodnotit dvakrát – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Dotaz “Patří MD do vyloučené nebo náhradní doby?” vlastně nedává smysl, protože každý z pojmů se týká úplně jiné části výpočtu důchodu. Náhradní doba se týká získané doby pojištění a může nahrazovat dobu, kdy jste např. nebyla zaměstnaná. Vyloučená doba se zase uplatňuje při výpočtu osobního vyměřovacího základu (OVZ, tj. průměrného měsíčního výdělku v dnešní hodnotě peněz).

Pokud vám na osobním listě důchodového pojištění nechybí žádná doba, je jedno, zda je doba uvedena jako zaměstnání nebo péče o dítě, protože obě tyto doby se hodnotí stejně. O vyloučenou dobu se bude jednat v případě, že tato doba spadala do rozhodného období.