Babička má nízký důchod – není spočítaný špatně?

Otázka:

Moje babička pobírá starobní důchod něco okolo 7 000 Kč a já jsem přesvědčený, že ho má vypočtený špatně, že by měla dostávat něco okolo 10 – 11 000 Kč.
Babička studovala v letech 1964-1969 vysokou školu, v letech 1969-1970 pracovala, v letech 1970-1976 byla na mateřské, v roce 1977 pracovala a od roku 78 do vzniku nároku na starobní důchod pobírala invalidní důchod.
Napracováno tedy moc let nemá, ale má tam hodně náhradní doby, jsem tedy přesvědčený, že výpočet je špatný a měla by brát více, než 7000 Kč.
Mám pravdu, nebo je výpočet ze strany ČSSZ správný? Kam se máme případně obrátit a co udělat, aby byla zjednána náprava? Díky za všechny příspěvky.

Odpověď:

Babička má nízký důchod – není spočítaný špatně?

Stejný dotaz jste již položil na server odpovědi.cz, kde vám lidé poradili správně. Obraťte se na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze, která výpočet ověří a zašle vám odpověď. ČSSZ vám odpoví a důchod přepočítá i přesto, že pro svou domněnku nemáte žádné podklady. Podívejte se na stránku o výpočtu důchodu, zde zjistíte, jak složitě se důchod počítá a poté si ještě jednou položte otázku, zda je reálné, abych vám z takto poskytnutých informací sdělil, zda je výpočet dobře nebo špatně.