Jak vypočítat vdovský důchod při obnově vdovského důchodu?

Otázka:

Jak vypočítat vdovský důchod při jeho obnově vdovského důchodu?

Odpověď:

Jak vypočítat vdovský důchod při obnově vdovského důchodu?

Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle § 50 odst. 4 (tj. došlo k obnově), nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Vzhledem k tomu, že základní výměra důchodu se vlivem valorizací zvyšuje, je opětovně přiznaný vdovský důchod o něco (růst základní výměry) vyšší, než byl vdovský důchod v době jeho odebrání.

Výše uvedené platí pro obnovu vdovského důchodu o ledna 2010.