Z jakých výměr se skládá výpočet při obnově vdovského důchodu?

Otázka:

Z jakých výměr se skládá výpočet při obnově vdovského důchodu pro pozůstalou, která je v současné době již v předdůchodu a bude splňovat podmínky pro jeho přiznání?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z jakých výměr se skládá výpočet při obnově vdovského důchodu?

Důchody se skládají ze základní výměry a procentní výměry. Na tom pobírání předdůchodu nic nemění, tj. předdůchod nijak neovlivňuje, v jaké výši bude vdovský důchod opětovně přiznán.