Jak se započítává pro důchod zemřelé dítě narozené v r. 1983?

Otázka:

Jak se započítává pro důchod zemřelé dítě. Nar. červen 1983, zem. květen 1993. Je potřeba nějaká zvláštní žádost o započítání tohoto dítěte?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se započítává pro důchod zemřelé dítě narozené v r. 1983?

Je třeba rozlišovat péči o dítě pro účely hodnocení doby pojištění a výchovu dítěte pro účely stanovení důchodového věku ženy.

Péče o dítě se hodnotí do čtyř let věku dítěte, v tomto případě tedy může být celá doba hodnocená. Aby bylo dítě hodnoceno jako vychované pro snížení důchodového věku ženy, požaduje se v případě úmrtí dítěte, aby výchova trvala od narození do alespoň půl roku dítěte – § 4 odst. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. Tato podmínka je také splněna.

K žádosti o důchod je třeba doložit rodný a úmrtní list dítěte. Žádná zvláštní žádost se nevyplňuje.