Jak se zaokrouhluje při výpočtu důchodu?

Otázka:

dobrý den , prosím jak se zaokrouhluje při výpočtech při násobení
dnů i korun vychází desetinná čísla . Jde to nahoru?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se zaokrouhluje při výpočtu důchodu?

Obecně platí, že pokud při výpočtu důchodu dochází k nějakému zaokrouhlování, vždy je to na celé koruny nahoru, např. u osobního vyměřovacího základu (OVZ) – § 16 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb.

Totéž platí i při výpočtu doby pojištění, kdy jsou některé náhradní doby kráceny na 80 % – § 34 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. V tomto případě se ale na celé dny nahoru zaokrouhluje až konečný součet dní. Např. pokud získáte dvakrát 19,2 dne (80 % z 24 dní), nezaokrouhlí se každý výpočet na 20 dní (celkem 40 dní), ale součet 38,4 se zaokrouhlí na 39 dní.