Výpočet vdovského důchodu

Otázka:

Dobrý den, mohl byste mi osvětlit výpočet vdovského důchodu? Manžel zemřel nyní v lednu 2015. Pobíral starobní důchod 13.217 Kč. Kolik budu pobírat vdovského důchodu? Jedna známá pobírá vdovský důchod přes 7.000 Kč a jiná jen okolo 2.000 Kč. Zda se mi, že jde o hrozně velký rozdíl. Je to možné?

Odpověď:

Výpočet vdovského důchodu

Pro výpočet vdovského důchodu máme na našich stránkách vytvořenu kalkulačku, kterou naleznete na stránce o vdovském důchodu. Zde je i vysvětlen výpočet vdovského důchodu.

Rozptyl v částkách, které uvádíte u vašich známých je možný. Výši vypláceného vdovského důchodu totiž ovlivňuje i skutečnost, zda vdova pobírá ještě jiný (starobní nebo invalidní) důchod. Do hry totiž vstupuje ust. § 59 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

Pokud vdova žádný důchod nepobírá, je vyplácen v plné výši, pokud však vdova pobírá svůj starobní nebo invalidní důchod, je nižší z důchodů (většinou vdovský) vyplácen ve výši poloviny procentní výměry důchodu.

Např.: Váš manžel pobíral vdovský důchod ve výši 13.217 Kč. Vdovský důchod se vypočítá tak, že od této výše odečtete základní výměru (letos 2.400 Kč), zbytek se vydělí dvěma a opět se přičte základní výměra 2.400 Kč. Výsledkem je vdovský důchod 7.809 Kč (13217 – 2400 = 10817; 10817 / 2 = 5409; 5409 – 2400 = 7809 – zaokrouhluje se na celé koruny nahoru). V případě, že by vám byl přiznán (nebo byste už pobírala) starobní důchod např. 10.000 Kč, vstupuje do hry výše uvedený § 59. Porovná se výše obou důchodů a nižší z nich (v tomto případě vdovský) bude náležet pouze ve výši poloviny procentní výměry. Tu spočítáte tak, že od vdovského důchodu odečtete základní výměru (v roce 2015 je to 2.400 Kč) a zbytek vydělíte dvěma. Výsledek by tedy byl 2.705 Kč (7809 – 2400 = 5409; 5409 / 2 = 2705 – zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Se všemi těmito variantami počítá kalkulačka, ve výše odkazovaném článku o vdovském důchodu.