Jak se projeví doba studia na výši důchodu, když se studium krátí na 80 %?

Otázka:

Dobrý den,
prosím Vás tímto o zodpovězení následujících dotazů :
Jsem muž, narodil jsem se 27.05.1956 a v roce 2019 bych chtěl odejít do řádného starobního důchodu – podle důchodové kalkulačky na něj mám nárok od 27.11.2019.

V informativním osobním listu důchodového pojištění mám v přehledu dob pojištění uvedeno :

doba pojištění od-do dny druh doby
01.09.1971 – 30.06.1975 1399 ND-studium (střední škola)
01.09.1975 – 19.06.1980 1754 ND-studium (vysoká škola)
01.09.1980 – 31.08.1981 365 ND-vojenská služba (základní)
pak nepřetržitá doba zaměstnání a pojištění kromě
01.06.2000 – 06.06.2000 6 ND – uchazeč o zaměstnání
pak nepřetržitá doba pojištění, předpokládám až do 27.11.2019

Přehled dob neevidovaných:
doba od-do dny
01.07.1975 – 31.08.1975 62
20.06.1980 – 31.08.1980 73

První dotaz zní:
je správně evidováno období čerpání práznin mezi přechodem ze střední na vysokou školu a čerpání prázdnin mezi řádným ukončením vysoké školy a nástupem na základní vojenskou službu ?
Podle mého názoru by tyto doby tj. 62 dní a 73 dní měly být zahrnuty do doby pojištění. Pokud tomu tak skutečně je, mám s tím něco dělat, nebo to nechat být?

Druhý dotaz :
Jak se projeví doba studia na výši důchodu, když se se nebude započítavat do doby pojištění celá, tj. 100 %, ale krácená na 80% (od roku 2019 ?). Chápu to správně, že se mi tímto evidovaná doba pojištění za dobu studia sníží o 20 % a v důsledku toho bude i nižší vypočítaný důchod?

Třetí dotaz :
Jak mám správně stanovit optimální den odchodu do důchodu, abych měl odpracovaný i celý poslední rok a nedošlo zbytečně k nějakému krácení důchodu o několik dnů ? Mám např. postupovat tak, že si jako den odchodu do důchodu určím dle kalkulačky nabízený den 27.11.2019 a po zaslání rozhodnutí, pokud by nebyl termín stanoven optimálně požádám ČSSZ o jeho změnu a přepočet důchodu k novému datu? Lze to i takto ? Sám nejsem schopen to přesně na den spočítat.

Poslední dotaz:
Pokud bych teoreticky chtěl odejít do důchu až k 1.1.2020 (za předpokladu větší výhodnosti oproti roku 2019), jak by se v takovém případě pro výpočet důchodu stanovil vyměřovací základ? Z roku 2019, nebo z roku 2018 ? Pokud by to byl základ z roku 2019, z čeho by ho ČSSZ zjistila k datu 1.1.2020 ?

Děkuji Vám předem za Vaše odpovědi

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se projeví doba studia na výši důchodu, když se studium krátí na 80 %?

Jakým způsobem se při výpočtu důchodu hodnotí doba studia, vysvětluji v tomto článku. Data na IOLDP jsou takto uvedeny správně – vycházejí z evidenčních listů, které v dané době vyhotovovaly školy. Nicméně při výpočtu důchodu vám i přes tyto údaje budou zhodnoceny prázdniny mezi střední s vysokou školou a následně studium do 26. 5. 1980 (prvních šest let studia po 18. roce věku).

Pro výpočet výše starobního důchodu se tato doba hodnotí na 80 % již nyní (s krácením se začalo krátce po roce 2000). Ano, krácení znamená získání kratší doby pojištění (celých let) a tím pádem i nižší důchod.

Výpočet doby pojištění bude ve vašem případě následující:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1971 26.5.1974 100% 999 studium do 18 let
27.5.1974 26.5.1980 80% 1753,6 studium po 18. roce
1.9.1980 31.8.1981 100% 365 vojna
1.9.1981 31.5.2000 100% 6848 zaměstnání
1.6.2000 6.6.2000 80% 4,8 úřad práce
7.6.2000 26.11.2019 100% 7112 zaměstnání

Celkem tedy k dosažení důchodového věku získáte 17083 dní pojištění, tj. 46 let a 293 dní pojištění. Posouvat datum přiznání o dva a půl měsíce pro získání dalšího celého roku pojištění bych nedoporučoval. Vámi zmiňovaný postup je však také možný – požádat o změnu data přiznání důchodu je možné do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o důchodu – § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.

Způsob výpočtu důchodu ovlivňuje datum přiznání důchod. Pokud bude starobní důchod přiznán k datu v roce 2020, budou se vám hodnotit vyměřovací základy od roku 1986 do roku 2019. Jak se pak v těchto případech postupuje, jsem vysvětloval zde.

Otázka doplněna:

Dobrý den, ještě jsem si všiml, že jsem zapomněl při opisu z IOLDP uvést dobu zaměstnání v době studia (brigáda). Jak se tím změní Vámi  přiložená původní tabulka výpočtu doby pojištění (je zkopírována níže z  důchodové poradny)? Ještě jednou Vám děkuji za všechny poskytnuté informace, velice mi to pomohlo.

doba pojištění od-do         dny    druh doby

01.09.1971 – 30.06.1975 1399 ND-studium (střední škola)

01.08.1973 – 31.08.1973 31 zaměstnání

08.07.1974 – 31.07.1974 24 zaměstnání

01.09.1975 – 19.06.1980 1754 ND-studium (vysoká škola)

01.09.1980 – 31.08.1981 365 ND-vojenská služba (základní)

pak nepřetržitá doba zaměstnání a pojištění kromě

01.06.2000 – 06.06.2000 6 ND – uchazeč o zaměstnání

pak nepřetržitá doba pojištění, předpokládám až do 27.11.2019

Odpověď doplněna:

Zaměstnání z roku 1973 výpočet doby pojištění neovlivní, protože jde o dobu před 18. rokem a studium v té době se hodnotí na 100 % (je jedno, jestli je zhodnoceno studium nebo zaměstnání). Díky zaměstnání v roce 1974 získáte o 5 dní pojištění více (doba bude zhodnocena na 100 % místo na 80 %).